OSKAR 2019 - Otvaranje nove poslovne godine
OSKAR 2019 - Otvaranje nove poslovne godine - SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!
Trgovina 2019 - Otvaranje programa KASA za novu poslovnu godinu - 2019
Trgovina 2019 - Otvaranje programa KASA za novu poslovnu godinu - 2019 - SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!