Novosti – GDPR

Poštovani,
Od 25. svibnja 2018.godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja predstavlja napredak u području zaštite osobnih podataka. Vaši podaci koji se pohranjuju u našem programskom rješenju smatraju se posebno osjetljivim podacima i na njih se mora obratiti posebna pozornost.