Što je Oskar?

OSKAR - VAŠ KNJIGOVODSTVENI PRIJATELJ

Oskar je visoko integrirani program je plod dugogodišnjeg upijanja zahtjeva korisnika i postepenog prilagođavanja potrebama tržišta. Program je u potpunosti modularan i moguće ga je prilagoditi individualnim potrebama svakog korisnika.

Korištenje programa za optimizaciju procesa u svakodnevnom poslovanju jednako je važno kako knjigovodstvenim, tako i drugim tvrtkama kako bi pospješile svoj uspjeh. Iz tog razloga investicija u savršeno automatiziran, kvalitetan i pouzdan program poput OSKAR programa je od visoke važnosti.

Od samih početaka OSKAR je stvaran pod budnim okom stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom rada u knjigovodstvu kako bi u potpunosti bio prilagođen radu korisnika.

Najčešći korisnici programa OSKAR su knjigovodstveni servisi s dugogodišnjim iskustvom koji traže jednostavnost i brzinu u realizaciji procesa poslovanja, no obzirom na modularnost samog programa moguće ga je prilagoditi i drugim djelatnostima prema želji korisnika.

OSKAR im to omogućuje.

Neki od elemenata programa su:

 • glavna knjiga (pored svih izvještaja koje sadrže slični programi ima mogućnost direktnog knjiženja iz glavne u knjige URA-IRA kao i traženje grešaka koje se mogu dogoditi svim knjigovođama prilikom unosa podataka),
 • saldakonti kupaca,
 • saldakonti dobavljača,
 • obračun kamata,
 • kompenzacije
 • trgovačko poslovanje (maloprodajne i veleprodajne kalkulacije sa automatskim kontiranjima i rasknjižavanjima u glavnu knjigu, saldakonti, trgovačku knjigu, knjigu URA, materijalno knjigovodstvo, inventure, obračuni poreza, zapisnici o promjeni cijena, etikete, analiza kretanja cijena po artiklima za određeni period, analiza nabave ili prodaje robe po partnerima … ),
 • uvozne kalkulacije,
 • fakturiranje (mogućnost direktnog knjiženja u glavnu knjigu, saldakonti, materijalno, knjigu IRA …),
 • evidencija ponuda sa automatskim pretvaranjem istih u račune i automatskim knjiženjima u sva knjigovodstva,
 • materijalno i robno knjigovodstvo s uskladom prema glavnoj knjizi,
 • obračun plaća (svi obrasci, e-Fina, e-porezna …),
 • neoporezivi primici,
 • obračun otpremnina,
 • kadrovska evidencija,
 • evidencija radnog vremena (šihterica),
 • praćenje proizvodnje putem normativa (na osnovu proizvodnje razdužuje se skladište repromaterijala po zadanim normativima, ako se radi o gotovom proizvodima, zadužuje skladište gotovih proizvoda, ako postoji kupac razdužuje se isto i radi izlazni račun koji se može rasknjižiti u sva knjigovodstva …),
 • evidencija osnovnih sredstava (kartice, obračun amortizacije, DI obrazac …),
 • Knjige URA-IRA sa automatskim generiranjem PDV-obrasca, veza prema glavnoj knjizi (automatski knjiženje glavne knjige iz knjige UR-a), prijenos pdv obrasca u “e-poreznu”,
 • statistika,
 • poslovanje blagajne …,
 • evidencija putnih naloga …
 • pisanje virmana …,
 • jednostavno snimanje podataka na USB memoriju radi zaštite podataka,
 • komplet programa za obrtnike (vodi se samo saldakonti, automatski prijenos u knjige KPI i URA – IRA),
 • evidencije logiranja operatera,
 • definiranje ovlasti operatera za rad s pojedinim programima,
 • prijenosi i donosi stavaka po izboru u slučaju da se radi na više lokacija