Web dizajn

Danas je u suvremenom svijetu nezamislivo poslovanje bez prisutnosti na internetu.

Vaša web stranica je u službi predstavljanja vas i vaše ponude na tržištu 24sata dnevno cijele godine i iz tog razloga je izrazito potrebna i kvalitetna estetska komponenta usklađena sa samim sadržajem koji želite da se na njoj nalazi.

Naš je cilj osigurati vam idejno rješenje i samu izradu stranice koji će i estetski i sadržajno zadovoljavati sve standarde jer činjenica je da je kvalitetan grafički dizajn i vizualni identitet izuzetno bitan čimbenik koji između ostalih određuje koliko dugo će se posjetitelji zadržati na web stranicama!

Prvi korak prilikom izrade web stranice je informativni razgovor i definiranje ciljeva, svrhe i izgleda web stranice  kako bismo utvrdili u kojem će se smjeru odvijati dizajn stranice, njen sadržaj, opseg i karakter (informativni, promidžbeni, prezentacijski..).

Kako bismo napravili idejno rješenje i kasnije isto i finalizirali na vama je da nam osigurate potrebne materijale. Pod materijalima koji su nam potrebni za izradu web stranice podrazumijevamo:

  • sve potrebne tekstove vezane uz navedene linkove zajedno s prijevodima ukoliko je stranica višejezična
  • fotografije u odgovarajućem formatu (jpeg, gif)
  • pdf dokumente i sve ostale materijale koje želite postaviti na stranicu

Nakon odabira i finalizacije rješenja za vašu web stranicu te popunjavanja sadržajem, ostaje samo zakup domene (adresa Vaše web stranice) i podizanje na online server.
U ovom koraku web stranica je vizualno privlačna, popunjena sadržajem, dostupna na internetu i spremna za upotrebu.