Kontakt

Selcom d.o.o.

Sjedište:  Puričani, Vijenac 48.
Ured:       Petra Zrinskog 5.
43000 Bjelovar, HR

043/241-830,  091/2241-830
091/1340-602, 098/340-602

WEB:    www.selcom.hr
e-mail:  selcombj@gmail.com
zelbab@gmail.com