Nove verzije

OSKAR 2022 – Zakrpa 1
OSKAR 2022 – Zakrpa 1 – SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!
OSKAR 2021 – Zakrpa 6 (eRačun-i – poslovne jedinice, dodatni opis na IOS-ima, pregled i ažurirnje TO obrasca, novi SEPA šifrarnik )
OSKAR 2021 – Zakrpa 6 (eRačun-i – poslovne jedinice, dodatni opis na IOS-ima, pregled i ažurirnje TO obrasca, novi SEPA šifrarnik) – SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!)
OSKAR 2022 – Otvaranje nove poslovne godine
OSKAR 2022 – Otvaranje nove poslovne godine – SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!
OSKAR 2019 – Zakrpa J (Izvoz Poreznih knjiga u Excell file)
OSKAR 2019 – Zakrpa 14.2 (Konačni obračun plaće, knjiženje plaća) – SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!
OSKAR 2017 – Zakrpa J (Izvoz Poreznih knjiga u Excell file)
OSKAR 2018 – Zakrpa J (Izvoz Poreznih knjiga u Excell file)
OSKAR 2019 – Otvaranje nove poslovne godine
Novi FINA Root certifikati (od 10.06.2016)
Upute za instalaciju novog FINA Root certifikata (od 10.06.2016)
Upute za korištenje OPZ-STAT-1 obrasca
Upute za obračun Pdv-a prema naplaćenim naknadama
Kako koristiti JOPPD obrazac – film
Runtime RT
Runtime RT Access 2002
RD
Upute za program “KASA”
Upute za program “OSKAR”
Update starih verzija za Win 8 2009-2013
Update starih verzija za Win 8 2002-2008
Update starih verzija za Win 8 2009-2013 za Office 2002/03
PDF Creator
7 Zip 64B OS
Active Client
Korisničke upute – prijava poslovnog prostora
TVP (U slučaju korištenja programa u poslovne svrhe, potrebno je imati licencu!)
Otvaranje nove poslovne godine 2022 – Kasa
Otvaranje nove poslovne godine 2022 – Kasa – SAMO ZA KORISNIKE KOJI KORISTE RUNTIME 2002 ILI NOVIJI!!
Vitanova zakrpa!!